Συμμετοχή στο 9ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Πόνου

Ο Δρ. Περικλής Ζαβρίδης συμμετείχε στο 9ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Πόνου  (9th   Congress of the European Pain Federation, EFIC®), που πραγματοποιήθηκε στην Βιέννη της Αυστρία από τις 2 – 5 Σεπτεμβρίου 2015 όπου παρουσίασε δύο αναρτημένες ανακοινώσεις. Η πρώτη είχε τίτλο “Trans-foraminal infiltration through the ipsilateral facet joint for pain reduction in cases of cervical radiculopathy: clinical experience and results” και η 2η “Percutaneous Spinal Infiltration: Review Of Different Techniques And Possible Approaches”.

Σεπτέμβριος 4, 2015