Ομιλητής στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας

Ο Δρ. Περικλή Ζαβρίδη ήταν προσκεκλημένος ομιλητής στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας στην Θεσσαλονίκη στις 30/06 – 02/07/2017. Η ομιλία του είχε τίτλο “Καρκινικός πόνος – Ο ρόλος του αναισθησιολόγου”.

Πανελλήνιο Συνέδριο Επεμβατικής Ακτινολογίας 1