Ομάδα Κλινικής Πόνου

Ποιοι είμαστε

Στόχος μας

Οι γιατροί και οι νοσηλευτές του «Ιατρικού Κέντρου Πόνου Λευκωσίας» εστιάζουμε πρωτίστως τη δράση μας στη διάγνωση της υποκείμενης αιτίας του πόνου. Τη διάγνωση, βεβαίως, ακολουθεί πάντοτε η θεραπεία, η οποία αφενός συμβάλλει στην καταπράυνση του πόνου και στην ενδυνάμωση του ασθενή, και αφετέρου βελτιώνει την ποιότητα ζωής του, αυξάνοντας σε κάθε περίπτωση τις δραστηριότητες εκείνες με τις οποίες μπορεί ο ασθενής να επιδοθεί στο σπίτι και στο χώρο εργασίας του.

Ποίοι είμαστε;

Όσον αφορά τη διεπιστημονική μας ομάδα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή απαρτίζεται από ένα πλήρως εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό. Συγκεκριμένα, αυτήν αποτελούν ένας αναισθησιολόγος, ένας επεμβατικός ακτινολόγος και μια νοσηλεύτρια, τους οποίους συνεπικουρεί στο έργο και στα καθήκοντα τους το πολύ πρόθυμο γραμματειακό μας προσωπικό. Περαιτέρω, ως ιατρείο πόνου το οποίο λειτουργεί εντός νοσοκομειακής μονάδας (American Medical Center) έχουμε προνοήσει και παρέχουμε τη δυνατότητα πρόσβασης σε πολλές ειδικότητες ιατρών με τους οποίους και συνεργαζόμαστε.

Σε κάθε περίπτωση, έκαστο μέλος της ομάδας έχει πλήρη επίγνωση της ευθύνης του, της σοβαρότητας του ρόλου που του έχει ανατεθεί και του λειτουργήματος που ασκεί, καθώς επίσης και της προσωπικής ιατρικής ευθύνης, η οποία διέπει την άσκηση των καθηκόντων του. Η διεπιστημονική συνεργασία και η συνύπαρξη πολύπειρων ιατρών διαφορετικών ειδικοτήτων, που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τα αντικείμενα της επιστήμης και το εύρος της επαγγελματικής τους ευθύνης, είναι ικανές να οδηγήσουν στα βέλτιστα για τον ασθενή αποτελέσματα. Αυτά μάλιστα είναι εφικτό να επιτευχθούν εξαιτίας του γεγονότος ότι η ομάδα είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμη να παράσχει σωματική, συναισθηματική και ψυχολογική στήριξη εκεί και όπου χρειάζεται.

Επιπρόσθετα, στο «Ιατρικό Κέντρο Πόνου Λευκωσίας», εφόσον το επιθυμεί και το χρειάζεται ο ασθενής, παρέχουμε τη δυνατότητα συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης από ομάδα ειδικών επαγγελματιών, ενώ παράλληλα διαθέτουμε και φυσιοθεραπευτικές υπηρεσίες από φυσιοθεραπευτές ειδικά εκπαιδευμένους στην αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου.

Μάλιστα, είναι εξίσου σημαντικό να αναφερθεί πως το Ιατρικό μας Κέντρο σας παρέχει την δυνατότητα κατ’ οίκον νοσηλείας.

Υλικοτεχνική υποστήριξη

Παράλληλα, αξίζει να αναφερθεί ότι προσφέρουμε εξειδικευμένες θεραπευτικές επιλογές με τη χρήση ιατρικών μηχανημάτων, συσκευών και μεθόδων τελευταίας τεχνολογίας. Ειδικότερα, μπορούμε να αναφέρουμε – μεταξύ κι άλλων – τους υπερήχους για αποκλεισμούς νεύρων, τους καυτηριασμούς με ραδιοσυχνότητες και τις χορηγήσεις φαρμάκων υπαραχνοειδώς / επισκληριδίως με τοποθέτηση μόνιμων αντλιών.

Κλείνοντας, επιτρέψτε μας να πούμε ότι η μακρόχρονη εμπειρία μας, έχει αναμφίβολα συμπεράνει ένα μονάχα πράγμα:

«Μια θεραπεία, για να είναι πλήρης και αποτελεσματική, πρέπει οπωσδήποτε να επικεντρώνεται στο άτομο ως ένα ενιαίο οργανισμό, και όχι αποσπασματικά στα διάφορα μέρη και όργανα του σώματος ή σε ό,τι τα υπάρχοντα συμπτώματα αφήνουν να διαφανεί, τη δεδομένη εκείνη στιγμή της θεραπείας, ως υποκείμενη αιτία του πόνου.»

Το «Ιατρικό Κέντρο Πόνου Λευκωσίας» έχει αναγάγει το εμπειρικό αυτό συμπέρασμα σε κανόνα απαράβατο, θεμέλιο των διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων που εφαρμόζουμε!