Δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Cancer Metastasis and Treatment

Δημοσίευση του Δρ. Περικλή Ζαβρίδη για την “Διαδερμική νευρόλυση με ραδιοσυχνότητες (Continues RF) καθοδηγούμενη από αξονική τομογραφία για τη μείωση του πόνου σε ογκολογικούς ασθενείς” στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Cancer Metastasis and Treatment

Η μελέτη αυτή αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της διαδερμικής νευρόλυσης με συνεχή ραδιοσυχνότητες υπό αξονική τομογραφία (CT) για τη μείωση του πόνου σε ογκολογικούς ασθενείς.

Σε διάρκεια 16 μηνών, 22 ασθενείς υποβλήθηκαν σε διαδερμική νευρόλυση με ραδιοσυχνότητες του κοιλιακού  και σπλαχνικού πλέγματος (n = 9), του θωρακικού (n = 1), του οσφυϊκού (n = 2),   του άνω υπογαστρίου πλέγματος (n = 5), καθώς επίσης και του αστεροειδούς γαγγλίου (n = 5) ως παρηγορητική θεραπεία για τη μείωση του πόνου. Τα επίπεδα του πόνου πριν από τη θεραπεία, μία εβδομάδα μετά τη θεραπεία και κατά την τελευταία παρακολούθηση (μέσος χρόνος παρακολούθησης 6 μηνών) συγκρίθηκαν με τη βοήθεια του  ερωτηματολογίου αριθμητικής οπτικής κλίμακας (NVS) και του  ερωτηματολογίου Brief Pain Inventory (Short Form).

‘Ολες οι επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν υπό αξονική καθοδήγηση. Ο μέσος χρόνος της επέβασης ήταν 44 λεπτά. Ο μέσος αριθμός των σαρώσεων αξονικής τομογραφίας που πραγματοποιήθηκαν για τον έλεγχο της σωστής τοποθέτησης της αυλοφόρου βελόνας και των ηλεκτροδίων ήταν 8. Η μέση τιμή του πόνου πριν από τη θεραπεία ήταν 9.50 NVS μονάδες  και μετά την θεραπεία 3.27 NVS μονάδες.  Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά με μέση μείωση του πόνου 6,23 μονάδες NVS αλλά και βελτίωση της ποιότητας ζωής. Η κινητικότητα βελτιώθηκε σε 18/18 (100%) ασθενείς. Δεν παρατηρήθηκε καμία επιπλοκή.

Συμπερασματικά η μελέτη αυτή καταλήγει στο ότι η διαδερμική νευρολύση με ραδιοσυχνότητες  υπό αξονική καθοδήγηση είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική τεχνική για την ανακούφιση του πόνου σε ογκολογικούς ασθενείς.

Το πλήρες κείμενο της εργασίας μπορεί κανείς να το δει στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://jcmtjournal.com/article/view/2000

Απρίλιος 14, 2017